Аудиторська фірма створена у 1992 році у формі закритого акціонерного товариства.
Рішенням зборів акціонерів від 12.06.11 р. (протокол № 1) ЗАТ «Аудит-сервіс Inc» перетворено в ТОВ «Аудит-сервіс ІНК»
ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за номером 0036. Фірма відповідає всім критеріям для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і внесена до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
Аудиторська фірма пройшла перевірку з контролю якості аудиторських послуг з обов’язковими до виконання рекомендаціями Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (Наказ від 20.03.2023р. №3-кя), що засвідчує відповідність її роботи Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та законодавчим та нормативним вимогам, які регламентують аудиторську діяльність.
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс ІНК»
Скорочене найменування: ТОВ «Аудит-сервіс ІНК».
Код ЄДРПОУ: 13659226
Адреса : 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, буд. 34, оф.1
Телефони: тел./факс: (0342) 750-501, тел. (050) 373-56-85, (097) 164-58-11
e-mail: office@as.in.ua, audit@as.in.ua
ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» є платником єдиного податку за ставкою 5%.
Професійна відповідальність ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» застрахована в ПрАТ «СК «Брокбізнес» на суму 10 мільйонів гривень.
Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс ІНК» (код ЄДРПОУ 13659226) розроблено та впроваджено систему конфіденційного зберігання інформації та документів замовників аудиторських послуг, у відповідності до якої визначено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, визначено порядок доступу до такої інформації, розроблені правила роботи з документацією, встановлена відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та передбачено заходи розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації.

Фірма відповідає всім критеріям для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і внесена до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.