Головним аспектом роботи підприємства в умовах ринкових відносин являється проведення незалежної оцінки – аудиту. Потреба для даної послуги зумовлена декількома чинниками:
– потреба акціонерів, страхових компаній, банків та інших користу­вачів в об’єктивній і достовірній інформації про фінансово-господарський стан того чи іншого суб’єкта господарювання;
– залежність наслідків прийняття рішень користувачами інформації (власниками, інвесторами, кредиторами та ін.) від якості отриманої інфор­мації;
– необхідність спеціальних знань та навиків для перевірки інформа­ції;
– можливість надання менеджерами недостовірної інформації влас­никам, акціонерам, кредиторам та іншим користувачам.
Провідні фахівці Аудит-Сервіс ІНК допоможуть Вам забезпечити процес зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів.
Слід зауважити, що зовнішній аудит здійснюють незалежні аудитори (аудиторські компанії), які мають сертифікат аудитора і ліцензію Аудиторської палати України (АПУ) на право займатися аудиторською діяльністю. Компанія Аудит-Сервіс ІНК відповідає всім вище вказаним вимогам.
Конкурентні переваги компанії Аудит-Сервіс ІНК у сфері аудиту:
– Довіра партнерів та інвесторів;
– Використання передових технологій в процесі аудиторських перевірок;
– Можливість залучення кваліфікованого і високооплачуваного персоналу;
– Вплив авторитетності та досвіду.